התפריט הדיגיטלי QR

להלן קישורים לדוגמאות של תפריטים מדוגמאות במדף הספרים

או כאן סרקו קודים על מנת להתרשם איך הסריקה עובדת וכיצד זה נראה בנייד